Doğru dergi, Daha çok atıf…

Dergi Seçimi

Hizmet Bedeli : Ulusal Dergi 200₺ Uluslararası Dergi 350 ₺

Yayınlarınız için Doğru Dergiyi Seçiyoruz

Makalenizin yayınlanabilmesi için doğru derginin seçilmesi oldukça önemlidir. Akademik dergilere gönderilen makalelerin reddedilme nedenlerinin en başında, makalenin konusunun,  dergi kapsamı dışında olması gelmektedir.   Editörlük ve hakemlik deneyimine sahip uzmanlarımız makalenizi inceledikten sonra, makalenize en uygun dergileri, kapsam, etki faktörü, derginin tarandığı endeksler açısından araştırır. En uygun dergiyi bulabilmek için uygulanan tarama ve filtreleme süreçleri sonunda 5 derginin listelendiği bir dergi seçim raporu hazırlanır.       Makalenizi dergi seçim raporunda önerilen 5 dergiden birine gönderdiğinizde, makalenizin derginin kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle reddedilmeyeceğini garanti ediyoruz.