Hatasız yazım, doğru kelime kullanımı…

İngilizce Düzenlemesi

Hizmet Bedeli : 12 ₺ her 100 kelime için

Doğru Anlatım Tekniklerini Uyguluyoruz

Editörlerimiz makalenizi, dilbilgisi kuralları, yazım hataları ve noklamanın doğru kullanımı yanında makalenin yapısı ve akışı, alt bölümleri ile bölüm içerikleri açısından gözden geçirir. Anlam belirsizlikleri giderilir ve gereksiz uzun anlatımlar metinden çıkarılır. Başka bir bölüm altına alınması, kısaltılması veya genişletilmesi gerekli alanlar tespit edilerek düzenlenir. Başlangıçta ifade edilen amaçlar ile elde edilen sonuçların tutarlılığı kontrol edilir. Makalede öne sürülen argümanların güçlü ve açık bir biçimde aktarılmasına yönelik düzenlemeler yapılır.  Kaynakların tutarlı bir referans stilini takip edip etmediği incelenir. Metin içinde yapılan atıflarla kaynakçanın uyumluluğu çapraz kontrolle denetlenir. Böylece, makale hakem değerlendirmesine uygun hale getirilmiş ve hakemler üzerinde güçlü bir etki bırakması sağlanmış olur.