Doğru atıf yapmak ve içerik etiği…

İntihal Kontrolü

Hizmet Bedeli : 100 ₺

Makalenizi Kopya İçerikten Koparıyoruz

Makale yazımı sırasında mevcut literatüre başvurulmasının gerekliliği, kurala uygun olmayan alıntıların yapılmasına ve bu durumun da intihal olarak değerlendirilmesine yol açabilmektedir. Dergiler tarafından etik kuralların ihlali sayılan bunun gibi durumlar doğrudan ret sebebi olduğu gibi yazarın güvenirliğine de zarar verir. ArticleEdit muhtemel intihal durumlarına karşı makalenizi tarar ve size buna ilişkin bir rapor sunar. Talep etmeniz halinde makalenizdeki sorunlu alanların revize edilmesine ve intihal oranının düşürülmesine yönelik çalışma yapar.