Kaliteli Yayın için Doğru Analiz…

Makale Analizi

Hizmet Bedeli : 450 ₺

Makalenizi Bilimsel Açıdan İnceliyoruz

Makalenizi dergiye göndermeden önce ArticleEdit’e gönderdiğinizde, editörlük ve hakemlik deneyimine sahip uzmanlarımız makalenizi her yönüyle inceler. Makalenizin yayına hazır hale gelmesi için gerekli görülen tüm değişiklikler rapor haline getirilir. Uzmanlarımızın önerileri doğrultusunda yapacağınız düzenlemeler makalenizin iyileştirilmesine katkıda bulunacak ve kabul edilme olasılığını büyük ölçüde artıracaktır.   Makale ön inceleme hizmeti üst düzey dergilerdeki hakem değerlendirmesi sürecinin bir benzeridir. Dergilerden aylar sonunda alabileceğiniz geribildirimi çok kısa bir süre içinde ArticleEdit’ten alarak zaman kazanabilirsiniz.   Uzmanlarımızın önerdiği düzenlemeleri kendiniz yapabileceğiniz gibi, ArticleEdit’in uygun hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.