Doğru dergi, Daha çok atıf…

Makale Gönderimi

Hizmet Bedeli : 200 ₺

Yoğun Prosedürleri Sizin İçin Aşıyoruz

Dergilerin makale gönderme prosedürleri çoğu zaman oldukça detaylı olduğundan makale gönderme işlemi çoğunlukla karmaşık ve zaman alıcı olabilmektedir. ArticleEdit derginin tüm gönderim yönergelerini uygulayarak makalenizin dergiye gönderimini gerçekleştirir ve makaleniz gönderildiğinde sizi bilgilendirir. Gönderme aşamasında ve sonrasında dergi sekreteryası ve editörle yapılacak yazışmaları yürütür ve dergiden/editörden gelen bilgileri size aktarır. ArticleEdit sizin adınıza dergi hesabı açar ve yönetir, dergiden gelecek geri bildirimleri takip eder, eksik bilgi ve belge varsa sizinle iletişim halinde tamamlar, gerekli cevapları hazırlar ve gönderir.