Komple İçerikten Yayın Çıkartın…

Tezden Makale

Hizmet Bedeli : Fiyat sorunuz

Tezinizden En Doğru Yayını Çıkartıyoruz

Tez ve bilisel makale arasında ikisinin amaçları, yapısı ve uzunlukları açıdan önemli farklar bulunmaktadır. Tezde araştırmanın ve gerçekleştirilen her analizin adım adım sunulması esas iken, makalede araştımanın can alıcı bulgularına değinilmesi ve bulguların ne anlama geldiğinin tartışılması yeterli görülmektedir. Tezin bilimsel bir yayın haline getirilmesi geniş akademik çevreye ulaştırılabilmesi için önemli bir araçtır. ArticleEdit, tezlerin makale formatına getirilmesi konusunda teknik destek sağlamakta, uygun derginin seçilmesi ve dergi kurallarına uygun düzenlemelerin yapılması noktasında yardımcı olmaktadır.