Revize ya da Ret yemek Lugatımızda Yok

Yeniden Gönderme

Hizmet Bedeli : Fiyat sorunuz

Hakemlerden Dönen Yazıları Ele Alıyoruz

Yeniden gönderme desteği iki durumda uygulanabilir. Birincisi, makalenizin dergi tarafından reddedilmiş olmasıdır. Böyle bir durumda, yeni bir hedef derginin belirlenmesi, makalenin hedef derginin yazım formatına ve referans gösterme stiline göre yeniden biçimlendirilmesi ve yayına hazır hale geldikten sonra da dergiye gönderme işleminin gereçekleştirilmesi gerekecektir.   ArticleEdit olarak tüm bu işlemlerle ilgili ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlamaktayız. İkincisi, makalenizin, hakemler tarafından önerilen düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar gönderilmesinin istenmiş olmasıdır. Dergiden bu yönde geribildirim almış olmak red kararına göre oldukça olumlu bir seçenektir. Uzamanlarımız makalenizi hakem yorumları doğrultusunda düzenleme ve hakamlere cevap yazınızı hazırlama konularında destek sunmaktadırlar.