Akademik yayın sürecinizi yönetelim

Paketler

Verdiğimiz hizmetlere ait paketlerin detaylarını inceleyin.

ya da

Hizmetler

ANALİZ PAKETİ

ANALİZ VE DÜZENLEME PAKETİ

Fiyat

999 TL

1399 TL

Açıklama

Makaleyi analiz etmeye yönelik bir pakettir. Akademik Yayın tarafından analiz raporu sunulur. Düzenlemeler yazar tarafından yapılır.

Makale analizine ek olarak gerekli düzenlemelerin Akademik Yayın tarafından yapıldığı kapsamlı bir pakettir.

İş Süreci

3 Hafta

4 Hafta

Paket İçeriğine Neler Dahil?

İngilizce Dil Kullanımı

Metin üzerinde gerekli düzenlemeler farklı renkte işaretlenmiş Word belgesi olarak rapor edilir.

Makalenizdeki İngilizce dil kullanım düzeyi dijital zeka tabanlı yazılım tarafından analiz edilir. Uzmanı tarafından dil düzenlemeleri gerçekleştirilir.

İntihal Oranı

Turnitin tarafından üretilen rapor sunulur.

Makalenizdeki intihal oranı Turnitin tarafından tespit edilir edilir. Uzmanlarımız tarafından intihal düşürme işlemi yapılır.

Dergi Seçimi

Alanınızdaki yüzlerce dergi taranarak makalenize en uygun dergi seçilir.

Teknik İnceleme

Makalenizin yapısal bütünlüğü, yazım formatı, tablo ve şekiller ile etik beyanlar kontrol edilir.

Makalenizin yapısal bütünlüğü, yazım formatı, tablo ve şekiller incelenir ve dergi formatına uygun şekilde düzenlenir.

Referanslar

Referanslar analiz edilir, güncelliği kontrol edilir.

Referans alıntılar ve referansların çapraz kontrolü yapılır, referansların güncelliği kontrol edilir ve referans stilinin dergi formatına uygunluğu denetlenir ve gerekli tüm düzenlemeler yapılır.

İndirilebilir Paket Örnekleri

Opsiyonel Çalışmalar

Dergiye Gönderme

Makalenizin dergiye gönderimi sırasındaki tüm yönergeler uygulanır, takibi yapılır.

Anadili İngilizce Editör Kontrolü

Makaleniz ana dili İngilizce olan (native speaker) editörler tarafından detaylı olarak edit edilir.